Avgrunden

By Jan Jörnmark, Annika von Hausswolff

Avgrunden
ISBN: 9789197984201
Hard cover: 231 pages
Published: 2011
Language: swe
SEK 151
Hur sätter kapitalismen spår i geografin? Jörnmark och von Hausswolff har genomfört en expedition i kapitalets fotspår, med dess kontinuerliga strävan efter billigare arbetskraft och nya produktionsmöjligheter. Genom USA, Östasien och Kroatien, via IT-branschens och bostadssektorns bubblor, spåras globaliseringens rötter: arbetskraften och kapitalet.

Avgrunden är en undersökning i efterdyningarna av kollaps, skenande statsskulder och ödeplatser.