Katalog över gamla aktiebrev

By Ian Wiséhn (red.), Stig Nordvall (red.), Jan B. Jansson (red.)

Katalog över gamla aktiebrev
ISBN: 9163062070
Soft cover: 63 pages
Published: 1998
Language: swe
SEK 50
I katalogen finns alla kända svenska historiska aktiebrev med uppgift om namn, utgivningsår, bransch, ort, valör och län. I bilaga publiceras aktuella priser.
Katalogen och prisförteckningen har utarbetats av Svenska Föreningen för Historiska Värdepapper.
Till grund för prissättningen ligger de auktioner på gamla aktiebrev som föreningen håller två gånger per år.