Ett museum måste irritera

Fyra röster om Historiska museet

Av Malin Grundberg, Johan Hegardt, Patrik Nordström, Fredrik Svanberg

Ett museum måste irritera
The National Historical Museum, Stockholm. Studies, 24
ISBN: 9789189176577
Häftad: 442 sidor
Utgiven: 2015
Språk: swe
248 kr
Behövs det en bok om historiska museets historia? Den förra stora boken om museets historia var en hyllande syntes från 1946 som visade på samlingarnas och museets långa historia i statens centrum och om svenskarnas tänkta evolution som ett folk. Projektet Ett historiskt museum och hur det format Sverige ville skapa en annan slags historia om museet, grundad på kritiska och analyserande perspektiv och detta är projektets avslutande bok.

Boken består av fyra delar som med olika utgångspunkter kring aktörerna på museet, kring samlandet, kring historiska museets narrativ, kring utställningar om kvinnor ur ett genusperspektiv samt kring skolverksamhet och museipedagogik, skapar nya och fördjupande historier om museet och dess verksamhet.