Arkeologi i Östergötland 2021

Guldglans i mjödhallen

SEK 80

Nordisk Numismatisk Årsskrift Ny serie, 2

Nordic Numismatic Journal

By Cecilia von Heijne (red.), Florent Audy (red.), Marek Jankowiak (red.)

Arkeologi i Östergötland 2020

Morgonrodnad i vikingabygd

Den outställda sexualiteten

Liten praktika för museers förändringsarbete

By Pia Laskar

Gravfältet på gränsen

By Caroline Arcini, Annika Helander

Myntfynd från Gästrikland och Hälsingland

Landskapsinventeringen 14.

By Monica Golabiewski Lannby

at Upsalum - människor och landskapande

Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala

By Lena Beronius Jörpeland (red.), Hans Göthberg (red.), Anton Seiler (red.), Jonas Wikborg (red.)

Arkeologi i Östergötland 2018

Slättens dolda kyrkor

Växjö, Kalmar och Smålands tidigaste urbanisering

By Mats Anglert (red.), Stefan Larsson (red.)

Rasbobygden i ett långtidsperspektiv

1100 BC till 1100 AD - kontinuitet och förändring

By Magnus Artursson (red.), Anders Kaliff (red.), Fredrik Larsson (red.)